Hiển thị tất cả 10 kết quả

 • Model: GQ40, GQ45, GQ50.
 • Tốc độ cắt: 32 lần/ phút
 • Điện áp: 220V

 • Model: RC16, RC25
 • Đường kính cắt tối đa đạt: 16mm, 25mm.
 • Điện áp: 220V

Model: CQ16, CQ20, CQ25 Khả năng cắt: 4-25mm. Tốc độ cắt: 2-3s

 • Đường kính sắt: 6-28mm.
 • Điện áp: 220V.

 • Model: GT4-220V, GT4-380V.
 • Đường kính sắt: 4-12mm.
 • Điện áp: 380V/220V.

 • Model: HGS40
 • Đường kính sắt tối đa: 4-12mm.
 • Điện áp: 380V.

 • Model: GF20, GF25, GF32.
 • Đường kính sắt uốn tối đa: 15mm, 20mm, 25mm.
 • Điện áp: 380V hoặc 220V

 • Model: GWH32.
 • Đường kính sắt tròn: 10-32mm.
 • Điện áp: 380V.

 • Model: GW40 loại thường, GW40 loại tốt, GW45, GW50.
 • Đường kính sắt uốn tối đa: 25mm, 28mm, 28mm, 36mm.
 • Điện áp: 380V

Model: GQ-22, GQ-25 Khả năng uốn: 4-25mm Tốc độ uốn: 3-3,5s