Hiển thị tất cả 7 kết quả

 • Model: LHA2, LHA3, LHA4, LHA6, LHA8, LHA10.
 • Dung tích trộn tương ứng: 2m3, 3m3, 4m3, 6m3, 8m3, 10m3
 • Động cơ: Gắn xe tải / Động cơ điện / Động cơ chạy dầu diesel

Chiều dài con lăn: 370mm. Đường kính con lăn: 105mm. Chiều dài tay cầm: 1350mm.  

 • Model: DFC250, DFC350, DFC500
 • Dung tích trộn tương ứng: 250l, 350l, 500l
 • Động cơ: Động cơ điện

 • Model: DFC250, DFC350, DFC500
 • Dung tích trộn tương ứng: 250l, 350l, 500l
 • Động cơ: Động cơ điện

 • Model: DFT250, DFT350, DFT450.
 • Dung tích trộn tương ứng: 250l, 350l, 450l.
 • Động cơ: Động cơ điện / Động cơ chạy dầu diesel

 • Model: LHT-6B1C, LHT-6B2C, LHT-9B1C, LHT-9B2C, LHT-12B1C, LHT-12B2C,
 • Dung tích trộn tương ứng: 1m3, 1,5m3, 2m3
 • Động cơ: Động cơ chạy dầu diesel

 • Model: DFTQ350, DFTQ450
 • Dung tích trộn tương ứng: 350l, 500l
 • Động cơ: Động cơ chạy dầu Diesel