Hiển thị tất cả 9 kết quả

 • Model: LHA2, LHA3, LHA4, LHA6, LHA8, LHA10.
 • Dung tích trộn tương ứng: 2m3, 3m3, 4m3, 6m3, 8m3, 10m3
 • Động cơ: Gắn xe tải / Động cơ điện / Động cơ chạy dầu diesel

 • Model: LHC250, LHC350, LHC500
 • Dung tích trộn tương ứng: 250l, 350l, 500l
 • Động cơ: Động cơ điện

 • Model: LHC250, LHC350, LHC500
 • Dung tích trộn tương ứng: 250l, 350l, 500l
 • Động cơ: Động cơ điện

 • Model: LHT250, LHT350, LHT450.
 • Dung tích trộn tương ứng: 250l, 350l, 450l.
 • Động cơ: Động cơ điện / Động cơ chạy dầu diesel

 • Model: LHT-6B1C, LHT-6B2C, LHT-9B1C, LHT-9B2C, LHT-12B1C, LHT-12B2C,
 • Dung tích trộn tương ứng: 1m3, 1,5m3, 2m3
 • Động cơ: Động cơ chạy dầu diesel

 • Model: LHTQ350, LHTQ450
 • Dung tích trộn tương ứng: 350l, 500l
 • Động cơ: Động cơ chạy dầu Diesel

 • Model: Xe cải tiến bánh hơi, xe cải tiến bánh cao su đặc
 • Loại bánh xe: Bánh hơi 275-17, lốp đặc 275-17
 • Xuất xứ: Việt Nam

 • Model: Xe đẩy hàng 150kg
 • Loại bánh xe: Bánh cao su đặc
 • Xuất xứ: Việt Nam

 • Model: 0,6mm; 0,9mm; 1,1mm
 • Loại bánh xe: Hơi 4.00-8
 • Xuất xứ: Việt Nam