Máy bơm nước đầu nổ chạy dầu Đông Phong

 • Model: D6, D8, D10, D12, D15, D20, D24, D28, D30, D35, D40.
 • Cơ chế làm mát: nước/ gió
 • Cơ chế khởi động: quay tay và đề nổ.
GỌI HOTLINE 02473 0123 88  1. Đặc điểm máy bơm nước đầu nổ chạy dầu Đông Phong

  • Model: D6, D8, D10, D12, D15, D20, D24, D28, D30, D35, D40.
  • Bơm nước với lưu lượng lớn, tối đa đạt 450m3/h.
  • Cột áp đạt từ 4m đến 8m.
  • Trang bị khung bệ sắt chữ U chắc chắn, bền bỉ.
  • Chuyên dùng trong tưới tiêu, hút nước ao, hồ, bơm nước thải, bơm hút bùn, bơm hút hố móng công trình,…

  2. Thông số kỹ thuật máy bơm nước đầu nổ chạy dầu Đông Phong

  Thông số kỹ thuật của máy bơm nước đầu nổ Đông Phong D6

  Model D6
  Lưu lượng (m3/h) 50-70
  Cột áp (m) 4-6
  Động cơ D6
  Công suất (Hp) 6
  Cơ chế làm mát – khởi động Nước-quay tay
  Gió-quay tay
  Đường kính sên bơm (mm) 76
  Trọng lượng (kg) 60
  Bảo hành 6 tháng

  Thông số kỹ thuật của máy bơm nước đầu nổ Đông Phong D8

  Model D8
  Lưu lượng (m3/h) 60-90
  Cột áp (m) 4-6
  Động cơ D8
  Công suất (Hp) 8
  Cơ chế làm mát – khởi động Nước-quay tay
  Gió-quay tay
  Gió – đề nổ
  Đường kính sên bơm (mm) 76
  Trọng lượng (kg) 68
  Bảo hành 6 tháng

  Thông số kỹ thuật của máy bơm nước đầu nổ Đông Phong D10

  Model D10
  Lưu lượng (m3/h) 110-140
  Cột áp (m) 5-7
  Động cơ D10
  Công suất (Hp) 10
  Cơ chế làm mát – khởi động Nước – quay tay
  Gió – quay tay
  Đường kính sên bơm (mm) 100
  Trọng lượng (kg) 105
  Bảo hành 6 tháng

  Thông số kỹ thuật của máy bơm nước đầu nổ Đông Phong D12

  Model D12
  Lưu lượng (m3/h) 120-160
  Cột áp (m) 5-7
  Động cơ D12
  Công suất (Hp) 12
  Cơ chế làm mát – khởi động Nước – quay tay
  Gió – quay tay
  Đường kính sên bơm (mm) 100
  Trọng lượng (kg) 140
  Bảo hành 6 tháng

  Thông số kỹ thuật của máy bơm nước đầu nổ Đông Phong D15

  Model D15
  Lưu lượng (m3/h) 160-220
  Cột áp (m) 6-8
  Động cơ D15
  Công suất (Hp) 15
  Cơ chế làm mát – khởi động Nước – quay tay
  Gió – quay tay
  Đường kính sên bơm (mm) 100
  Trọng lượng (kg) 155
  Bảo hành 6 tháng

  Thông số kỹ thuật của máy bơm nước đầu nổ Đông Phong D20

  Model D20
  Lưu lượng (m3/h) 120-250
  Cột áp (m) 6-8
  Động cơ D20
  Công suất (Hp) 20
  Cơ chế làm mát – khởi động Nước – quay tay
  Gió – quay tay
  Đường kính sên bơm (mm) 150
  Trọng lượng (kg) 175
  Bảo hành 6 tháng

  Thông số kỹ thuật của máy bơm nước đầu nổ Đông Phong D24

  Model D24
  Lưu lượng (m3/h) 250-300
  Cột áp (m) 6-8
  Động cơ D24
  Công suất (Hp) 24
  Cơ chế làm mát – khởi động Nước – quay tay
  Gió – quay tay
  Đường kính sên bơm (mm) 150
  Trọng lượng (kg) 210
  Bảo hành 6 tháng

  Thông số kỹ thuật của máy bơm nước đầu nổ Đông Phong D28

  Model D28
  Lưu lượng (m3/h) 280-320
  Cột áp (m) 6-8
  Động cơ D28
  Công suất (Hp) 28
  Cơ chế làm mát – khởi động Nước – quay tay
  Gió – quay tay
  Đường kính sên bơm (mm) 150
  Trọng lượng (kg) 265
  Bảo hành 6 tháng

  Thông số kỹ thuật của máy bơm nước đầu nổ Đông Phong D30

  Model D30
  Lưu lượng (m3/h) 300-360
  Cột áp (m) 6-8
  Động cơ D30
  Công suất (Hp) 30
  Cơ chế làm mát – khởi động Nước – quay tay
  Nước – đề nổ
  Gió – đề nổ
  Đường kính sên bơm (mm) 150
  Trọng lượng (kg) 300
  Bảo hành 6 tháng

  Thông số kỹ thuật của máy bơm nước đầu nổ Đông Phong D35

  Model D35
  Lưu lượng (m3/h) 360-400
  Cột áp (m) 6-8
  Động cơ D35
  Công suất (Hp) 35
  Cơ chế làm mát – khởi động Nước – đề nổ
  Đường kính sên bơm (mm) 200
  Trọng lượng (kg) 300
  Bảo hành 6 tháng

  Thông số kỹ thuật của máy bơm nước đầu nổ Đông Phong D40

  Model D40
  Lưu lượng (m3/h) 400-450
  Cột áp (m) 6-8
  Động cơ D40
  Công suất (Hp) 40
  Cơ chế làm mát – khởi động Nước – đề nổ
  Đường kính sên bơm (mm) 200
  Trọng lượng (kg) 300
  Bảo hành 6 tháng