Hiển thị tất cả 3 kết quả

  • Model: Xe cải tiến bánh hơi, xe cải tiến bánh cao su đặc
  • Loại bánh xe: Bánh hơi 275-17, lốp đặc 275-17
  • Xuất xứ: Việt Nam

  • Model: Xe đẩy hàng 150kg
  • Loại bánh xe: Bánh cao su đặc
  • Xuất xứ: Việt Nam

  • Model: 0,6mm; 0,9mm; 1,1mm
  • Loại bánh xe: Hơi 4.00-8
  • Xuất xứ: Việt Nam